WS ART DIRECTION & RETOUCHING //Mika Borgia + Manu Jerez// Marzo 2017